Bài thuốc YHCT

Bài thuốc tiêu đàm: Tăng dịch thang

TĂNG DỊCH THANG

(Ôn bệnh điều biện)

Thành phần:

Huyền sâm 40g

Mạch môn 32g

Sinh địa 32g

Cách dùng: sắc nước uống, nếu chưa đại tiện, uống thang nữa.

Tác dụng: Tăng dịch nhuận táo.

Giải thích bài thuốc:

Bài thuốc chủ trị bệnh nhiễm sốt, tân dịch hao tổn có triệu chứng táo bón, mồm khát, lưỡi đỏ khô, mạch tế sác.

Trong bài:

Huyền sâm dùng nhiều có tác dụng dưỡng âm sinh tân, thanh nhiệt nhuận táo là chủ dược.

Mạch môn, Sinh địa: dưỡng âm thanh nhiệt.

Ba vị hợp lại có tác dụng dưỡng âm thanh nhiệt, nhuận tràng thông tiện.

Ứng dụng lâm sàng:

Bài thuốc được dùng có hiệu quả với tất cả các chứng âm hư táo bón.

  1. Trường hợp táo bón nặng, nếu dùng bài này vẫn chưa thông tiện gia thêm Thừa khí
  2. Trường hợp vị âm bất túc, chất lưỡi đỏ trơn, môi táo mồm khô dùng thêm Sa sâm, Ngọc trúc, Thạch hộc để dưỡng âm sinh tân.

Bài viết liên quan

Leave a Comment