TÀI LIỆU YHCT

Chứng xung nhâm ứ trở

1. Khái niệm Chứng Xung Nhâm ứ trở là chỉ ứ huyết ngưng kết ở Xung Nhâm, làm cho kinh khí bị nghẽn trệ gây nên một loạt các chứng trạng. Các loại ngoại cảm phong hàn, nội thương sang lạnh, thất tình uất kết đều là những nhân tố sinh ra ứ kết; sau khi …

Chứng xung nhâm ứ trở Read More »

Chứng tâm khí âm đều hư

Khái niệm Chứng Tàm khí âm đều hư là chi Tâm khí bát túe, Tâm âm bị hao tổn, xuất hiện những chúng hậu chủ yếu như hối hộp, sợ sệt, đoản hơi yếu sức, chất lưỡi đỏ rêu lưỡi tróc từng mảng. Bệnh phần nhiều đo phú bằm bất túc, cơ thể vốn hư …

Chứng tâm khí âm đều hư Read More »

Chứng khí trệ

1. Khái niệm Khí trệ là tên gọi chung của những chứng trạng do một bộ phận cơ thể, một Tạng Phủ, hoặc một kinh lạc mà sự lưu thông khí cơ bị chướng ngại, xuất hiện một chứng trạng, xuất hiện tình trạng “Khí không thăng” không thăng thì đau. Đa số bệnh tà xâm …

Chứng khí trệ Read More »

Chứng khí thoát

I. Khái niệm Chứng khí thoát là tên gọi chung, chỉ chính khí của cơ thể suy yếu, nguyên khí sút kém, khí theo huyết thoát, âm dương muốn chia lìa, xuất hiện nhiều chứng trạng nguy cấp. Chứng này do ngoại cảm hoặc nội thương, ốm lâu không khỏi, chính khí không thắng nổi …

Chứng khí thoát Read More »

Chứng khí nghịch

1. Khái niệm: Chứng khí ngịch là tên gọi chung cho các chứng trạng gây nên do khí cơ thăng, giáng xuất, nhập của phế, can tỳ mất bình thường, xuất hiện tình trạng nguyên khí đáng nhẽ lên giáng lại không giáng, nên vào lại không vào, thăng lên vô độ, khí lưu thàng …

Chứng khí nghịch Read More »

Chứng khí hư

I. Khái niệm Chứng khí hư là tên gọi chung, chỉ công năng Tạng Phủ trong cơ thể bị giảm sút, nguyên khí bất túc dẫn đến xuất hiện những trạng hư yếu toàn thân: nguyên nhân thường do tuổi cao, sau khi mắc bệnh, hoặc ăn uống mệt nhọc nội thương, hoặc do phú …

Chứng khí hư Read More »

Chứng khí hãm

1.Khái niệm Chứng khí hãm là tên gọi chung của các chứng trạng do tiên thiên bất túc, hậu thiên mất điều hòa tạo nên nguyên khí khuy tổn, sự thăng giáng của khí cơ thất thường, xuất hiện các chứng đặc trưng trung khí hạ hãm nâng lên yếu sức, nó là bệnh biến …

Chứng khí hãm Read More »

Chứng huyết ứ

1.Khái niệm: ;;-Chứng huyết ứ là tên gọi chung chỉ huyết ứ đi không lưu thàng thậm chí đình trệ ngưng đọng, hoặc huyết đã ly kinh ứ tích ở trong cơ thể ảnh hưởng đến sự vận hành của khí huyết mà phát sinh ra hàng loạt chứng trạng. Nguyên nhân phần nhiều do …

Chứng huyết ứ Read More »

Chứng huyết táo

Khái niệm Huyết táo còn gọi là nội táo, tên gọi chung cho biểu hiện lâm sàng tinh huyết trong cơ thể bị suy sụy làm cho cơ thể không được tư nhuận, phần nhiều do bị mất huyết quá nhiều hoặc của giai đoạn cuối của ôn bệnh, ốm lâu bên trong bị mất …

Chứng huyết táo Read More »

Chứng huyết nhiệt

Khái niệm Chứng huyết nhiệt là tên gọi chung cho các trường hợp huyết phận bị nhiệt hoặc nhiệt tà xâm phạm vào huyết phận, biểu hiện lâm sàng là thương âm, động huyết, quấy nhiễu thần minh. Chứng này đa số do ngoại cảm tà nhiệt, tình chí uất kết, ăn uống thiên lệch …

Chứng huyết nhiệt Read More »

Chứng huyết hư

1. Khái niệm Chứng Huyết hư là tên gọi chung cho các chứng hậu nguyên nhân do huyết dịch trong cơ thể bất Túc, chân tay tạng phủ và trăm mạch mất sự nuôi dưỡng mà xuất hiện suy nhược toàn thân. Phần nhiều do nguyên nhân nội thương mệt mỏi, tư lự quá độ, …

Chứng huyết hư Read More »

Chứng huyết hàn

Iẻ Khái niệm Chứng Huyết hàn là tên gọi chung cho trường hợp tà khí âm hàn xâm phạm huyết phận hoặc khí hư không được sưởi ấm dẫn đến biểu hiện lâm sàng huyết mạch bị ngưng trệ gây nên co rút. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là taỵ chân tê dại, da dẻ …

Chứng huyết hàn Read More »

Chứng dương hư

1. Khái niệm. Chứng dương hư cũng gọi là chứng hư hàn, là tên gọi chung cho trường hợp dương khí bất túc, cơ năng suy thoái xuất hiện những hiện tượng các cơ quan chức năng trong cơ thể không được sưởi ấm, nguyên nhân phần nhiều do tiên thiên phú bẩm bất túc, …

Chứng dương hư Read More »

Chứng âm hư

1. Khái niệm: Chứng âm hư là tên gọi chung cho trường hợp tinh huyết bất túc, hoặc tân dịch hao tổn mà biểu hiện lâm sàng có các chứng hậu về âm hư tân dịch thiếu hoặc âm không chế được dương. Bệnh đa số do tiên thiên suy tổn, ốm lâu lao tổn …

Chứng âm hư Read More »

Chứng xung nhâm hư suy

Iẽ Khái niệm Chứng Xung Nhâm hư Suy là chỉ hai mạch Xung Nhâm hư suy dẫn đến cơ năng sinh thực bị suy thoái xuất hiện một số chứng trạng; Phát sinh hư suy phần nhiều do hậũ thiên Xung Nhâm tổn thương hoặc tiên thiên Xung Nhâm chưa đày đủ là những nhân, tố …

Chứng xung nhâm hư suy Read More »

Chứng xung nhâm ứ trở

Khái niệm Chứng Xuìĩg Nhâm ứ trở là chì ứ huyết ngưng kết ở Xung Nhâm, làm cho kinh khí bị nghẽn trệ gây nên một loạt các chứng trạng. Các loại ngoại cảm phong hàn, nội thương sổng lạnh, thất tinh uãt kết đều là những nhân tố sinh ra ứ kết; sau khi …

Chứng xung nhâm ứ trở Read More »

Chứng xung nhâm nhiệt chứng

Iế Khái niệm Xung Nhâm nhiệt chứng là chỉ nhiệt tà ẩn náu ở Xung Nhâm cùng tranh dành với huyết, xuất hiện.các biểu hiện lâm sàng kinh huyết mất sự giữ gìn, thấp nhiệt úng thịnh cho đến khí huyết bị ứ trệ. Chứng này phàn nhiều do thể trạng vốn dươhg thịnh, Can hoà …

Chứng xung nhâm nhiệt chứng Read More »

Chứng xung nhâm không bền

Iằ Khái niệm \ Chứng Xung Nhâm không bền là chỉ một loạt chứng trạng do Xung Nhâm khí hư dẫn đến công nàng Xung Nhâm bất túc không khả nâng chế ước được kinh huyết (bao gồm cả âm dịch) mà gây nên bệnh. Chứng này có thể do bệnh biến ở các tạng Tâm, Can, …

Chứng xung nhâm không bền Read More »

Chứng vong dương

I. Khái niệm Chứng vong dương là tên gọi chung cho dương khí đột nhiên bị suy kiệt có biểu hiện lâm sàng dương khí muốn thoát. Chứng này nguyên nhân phần nhiều do ra mồ hôi nhiều không dứt, hoặc thổ tả kịch liệt, dẫn đến dương khí đột ngột suy kiệt gây nên, …

Chứng vong dương Read More »

Chứng vong âm

Khái niệm. Chứng Vong âno là tên goi chung trường hợp âm dịch trong cơ thể đột ngột bị hao tổn quá lớn, biểu hiện hàng loạt triệu chứng âm dịch muổn kiệt, nguyên nhân phàn nhiều do sổt cao, ra mồ hôi nhiều, thổ tả dữ dội, xuất huyết quá nhiều hoặc những nhân …

Chứng vong âm Read More »

Chứng vị nhiệt

Khái niệm Chứng VỊ nhiệt còn gọi là chứng VỊ hỏa, do ăn các thức cay nóng nồng hậu, hoặc ngũ chí quá cực, hóa hỏa sinh nhiệt, hoặc ngoại tà hồa nhiệt, phạm VỊ đến nỗi VỊ nhiệt quá thịnh, ngấu nhừ đồ ăn, VỊ khí nung nấu gây nên các chúng trạng chủ …

Chứng vị nhiệt Read More »

Chứng vị khí phương nghịch

Khái niệm VỊ khí lấy giáng làm thuận. Vị mất .sự hòa giáng, trối lại nghịch lên, gọi là chứng Vị khí thựợng nghịch. Diệp Thiên Sỉ nói: “Tỳ nên thăng thì khỏe, Vị nên giáng thì họà”. Chu Quăng nói: “Khí của Túc Dương minh đi xuống dưới, giờ bị Quyết mà (ỉi lên, …

Chứng vị khí phương nghịch Read More »

Chứng vị khí hư

Khái niệm Chứng VỊ khí hư ỉà tên gọi chung chỉ VỊ khí bất túc, công năng thụ nạp và ngấu nhìl xút kém dẫn đến biểũ hiện lâm sàftg có các chứng trạng Vị mất sự hòa giáng; Phần nhiều do ăn uống không điều độ, mệt nhọc hư tổn hoặc thổ, tả thái …

Chứng vị khí hư Read More »

Chứng vị hàn

Khái niệm Chứng VỊ hàn là chi Vị dương bất túc, hàn tà quá thịnh mà xuất hiện những biến hóa bệnh lý như trong Vị có hàn ngưng khí trệ, VỊ mất hòa giáng. Chúng này phần nhiều do Hàn tà xâm nhập Vị, ăn uống không điệu (Jộ, hạm ãn thức sống lạnh …

Chứng vị hàn Read More »

Chứng vị cường tỳ nhược

Khái niệm Chứng Vị cường Tỳ nhược là chỉ công năng ngấu nhừ thủy cốc ở VỊ quá mạnh, công năng vận hóa của Tỳ giảm yếu dẫn đến chứng hậu Vị nhiệt Tỳ hư, nguyên nhân phần nhiều là ặn bừa thú béo ngọt, trùng tích hoặc trung tiêu nhiệt kết gây nên. Biểu …

Chứng vị cường tỳ nhược Read More »

Chứng vị âm hư

Khái niệm Chứng VỊ âm hư là tên gọi chung Qhọ nhiều loại bệnh mạn tính dặn đến một loạt các ctụíng trạng âm dịch hao tổn, Vị mất sự tư dưỡng nhu nhuận gây nên. Chứng này cũng gọi là Vị âm bất túc, phần nhiều do bệnh VỊ nhiệt lâu ngày, nhiệt tà …

Chứng vị âm hư Read More »

Chứng tỳ vị thấp nhiệt

Khái niệm Chứng Tỳ Vị thấp nhiệt là chỉ những chứng hậu thấp nhiệt uất kết ở Tỳ Vị, Tỳ không kiện vận, VỊ không thu nạp đứa xuống é&y nên bệnh. Nguyên nhấn của chứng này cđ thể do ăn uống khống điều độ, dùng quá nhiều thức ngon vật béo, nuiig nấu thành …

Chứng tỳ vị thấp nhiệt Read More »

Chứng tỳ vị dương hư

Khái niệm Chứng Tỷ VỊ dương hư còn gọi là chứng Trung tiêu dương hư hoặc chứng Tỳ Vị hư hàn; cũng là tên gọi chung cho lâm sàng có biểu hiện Trung tiêu dương hư mất chức năng thu nạp vận hóa, gây nên đồ ăn không tiêu, thủy thấp ứ đọng ở trong, …

Chứng tỳ vị dương hư Read More »

Chứng tỳ thận dương hư

Khái niệm Chứng hậu Tỳ Thận dương hư tức ỉà chứng hậu phức hợp giữa Tỳ dương bất túc và Thận dương hư suy. Nếu bệnh ở Tỳ liên lụy đến Thận dẫn đến Tỳ Thận dương hư, thì biểu hiện lâm sàng chù yểu là Tỳ dương bất túc. Nếu bệnh ở Thận liên …

Chứng tỳ thận dương hư Read More »

Chứng tỳ phế khí hư

I Khái niệm loại chứng hậu phức hợp Tỳ khí hư đông thời kiêm cả Phế khí hư. Hoặc là Tỷi khi bị hư từ trước, Tỳ mác bệnh lìện lụy đến Phế tạo thành chứng Tỳ,Phế khí hự; Hoặc Ịậ Phế khí bị hư từ trước. Phế mác bệnh liện lụy đến Tỳ hình thành …

Chứng tỳ phế khí hư Read More »

Chứng tỳ không thống huyết

I. Khái niệm Chứng Tỳ không thống huyết là chỉ Tỳ khí hư, Trung khí hạ hãm mà không nhiếp huyết, hoặc do Tỳ dương hư mà không nhiếp hùyết. tạo nên một loại chứng hậu phiíc hợp có chứng trạng chủ yếu là xuất huyết. Nguyên nhân phần nhiều do nội thươiig mệt nhọc …

Chứng tỳ không thống huyết Read More »

Chứng tỳ khí hư

Khái niệm Tỳ khí hư còn gọi là Tỳ khỉ bất túc, Trung khí bất túc. Chứng Tỳ khí hư là chỉ Tỳ không vận chuyển mạnh và nguyên khí bãt túc mà hình thành chứng hâu Tinh khí bị mất thì hư, Khí hóa sinh từ tinh, tinh sinh ra từ thủy cốc; mà …

Chứng tỳ khí hư Read More »

Chứng tỳ dương hư

Khái niệm Tỳ dương hư còn có các tên gọi như Tỳ dương bất túc, Tỳ dương không mạnh, Trung dương không mạnh. Vì dương hư thì sinh hàn, cho nên còn gọi là chứng Tỳ hư hàn, chứng Trung tiêu hư hàn. Chứng năy phần nhiều do bệnh trinh kéo dài lâu ngày, nội …

Chứng tỳ dương hư Read More »

Chứng trọc âm không giáng

I.Khái niệm -Chứng trọc âm không giáng là tên gọi chung cho các chứng trạng do dương khí của tỳ bất túc, công năng thăng thanh giáng trọc thất thường làm cho sự hấp thu vật chất dinh dưỡng và sự tiêu hóa bài tiết chất cặn bã không bình thường mà gây bệnh. Nguyên …

Chứng trọc âm không giáng Read More »

Chứng tiểu trường khí trệ

I. Khái niệm Chứng Tiểu trường khí trê còn gọi là Tiểụ trườịttg khí thống. Chứng này là tên gọi chung do ngoại cảm hàn tà, âm hàn ngưng trệ ở Tiểu trường, khí cơ không thư sướng, nếu xuất hiện chứng đau thất ở bụng dưới hoặc Tiểu trường từ phía dưới khoang bụng …

Chứng tiểu trường khí trệ Read More »

Chứng tiểu trường hư hàn

Khái niệm Chứng Tiểu trường hư hàn là chi Tỳ dương bất túc, Âm hàn thịnh ở trong đến nỗi Tiểu trường không phân chia trong đục xuất hiện các chứng hậu chủ yếu là đau bụng ỉa chẩy.; Bệnh phằn nhiều do Tỵ Vị vổn hư, ản uống sống lạnh hoặc mệt nhọc nội …

Chứng tiểu trường hư hàn Read More »

Chứng thủy thấp tràn lan

Khái niệm Chứng Thủy thẵp tràn lan íà tên gọi chung cho những chứng trạng do khí hóa không lợi dẫn đến thủy thấp ứ đọng, tràn lan ra cơ bẩp làm cho đầu mặt, taỷ chân, ngực Bụng; Vài lưng và toàn thán phù thõng. Chứng hầy phàn nhiều do ngoại tà làm nghẽn …

Chứng thủy thấp tràn lan Read More »

Chứng thủy khí lăng tâm

Khái niệm Chứng Thủy khí lăng Tâm !à tên gọi chung cho nhữag chứng trạng do thủy ắm đ đọng ở trong làm chèn ép Tâm dương cổ đặc trưng chủ yếu là hồi hộp đoản hơi; Bệnh phần nbỉều do Tỳ Thận dương hư hoặc Tâm Thận dương hư gây nên. Biểu hiện chủ …

Chứng thủy khí lăng tâm Read More »

Chứng thủy hàn sạ phế

Khái niệm Chứng Thủy hàn sạ Phế là tên gọi chung cho biểu hiện lâm sàng hàn tà và thủy khí xâm phạm tạng Phế làm cho hàn thủy bị nghịch nghẽn, Phế mất sự tuyên thông; phần nhiều do đàm ẩm dây dưa hoặc thủy thũng lại cảm nhiễm hàn tà, hàn tà dẫn …

Chứng thủy hàn sạ phế Read More »

Chứng thực thương tỳ vị

Khái niệm Chứng thực thương Tỳ VỊ là tên gọi chung cho việc ản uống khồng điều độ xuất hiện tình trạng đồ ăn nghẽn trệ ở trong, sự thu nạp tiéú htía ở Tỳ Vị mất bình thường, sự thang giáng mát chức nãng; Phần nhiều do no đổi thất thường, hoặc ăn quá …

Chứng thực thương tỳ vị Read More »

Chứng thấp nhiệt

Khái niệm Chứng Thấp nhiệt là tên gọi khái quát về bệnh biến cảm nhiễm phải’ tà khỉ thấp nhiệt uế trọc, hoặc Tỳ Vị không mạnh, thấp nhiệt nung nấu ở trong hình thành hai thể chứng trạng Thấp lấn át nhiệt ẩn phục và Thấp nhiệt hun đôt, câu kết; Nguyên nhân phần …

Chứng thấp nhiệt Read More »

Chứng tỳ thấp khốn

Khái nĩệm Tỳ thấp khốn còn gọi là Tỳ b| thấp kKến, Hàn thấp khốn Tỳ, Tháp khốn Tỳ dương. Chứng này hoậc là do Tỳ khi bị hư trước tiên mà thủy thấp không vận chuyển được, hình thành thấp tà làm khốn đốn Tỳ; hoặc là vì Tỳ dương không mạnh mà hàn …

Chứng tỳ thấp khốn Read More »

Chứng thấp đàm

Khái niệm Chứng Thấp đàm cũng gọi là chứng Đàm thấp, chỉ về chứng Đàm do thấp trọc ứ đọng lâu ngày gây nên bệnh. Phần nhỉều do Tỳ hư không vận chuyển, thủy thấp ứ đọng ở trong mà thành bệnh. Biểu hiện chủ ,yếu của chứng Tháp đàm là khái thấu nhiều đàm, …

Chứng thấp đàm Read More »