Bài thuốc YHCT

Bài thuốc chữa nội táo: Ích vị thang

ÍCH VỊ THANG

(Ôn bệnh điều biện)

Thành phần:

Sa sâm 12g

Mạch môn 12 – 20g Sinh địa 12 – 20g Ngọc trúc 6 – 8g

Cách dùng: sắc nước xong cho 4 – 6g đường phèn uống.

Tác dụng: Ích vị sinh tân. Mạnh hơn bài Mạch môn thang.

Bài viết liên quan

Leave a Comment