Trung dược lâm sàng giám dụng chỉ mê

Phu bồn tử và sơn thù du

PHU BỒN TỪ CÙNG SƠN THÙ DU

Công hiệu khác nhau

Phu bồn tử, bổ can thận, thu liễm cố sáp cùng sơn thù du giống nhau. Nhưng phu bồn tử ngọt, chua, bình công dụng thiên về bổ thận, trợ dương, cố tinh, xúc tuyền lại hay chữa chứng di niệu, niệu tàn (đái không hết, đái nhiều lần) lại có khả năng làm sáng mắt – nhưng bổ gan và cố thoát lực không bằng sơn thù du. Sơn thù du chua, hơi ôn, bổ hư, tác dụng hơn phu bồn tử. Lại sở trường bổ gan, cố thoát. Mà cố tinh xúc tuyền lực không bằng phu bồn tử.

Chủ trị khác nhau

Phu bồn tử chủ trị thất tình, dương nuy di tinh, di niệu niệu tần (đi đái không hết, băng lậu, đái nhiều lần)

Sơn thù du còn chủ trị băng lậu, kinh nguyệt ra nhiều, phu bồn tử bổ thận, trợ dương, cố tinh, chữa thận hư tinh quan không cố, dẫn đến di tinh, hoạt tinh, dương nuy, di niệu, niệu tần.

Như “Y học nhập môn” Ngũ tử diễn tông hoàn (câu kỷ tử, thỏ ty tử, ngũ vị tử, phu bồn tử, sa tiền tử) trị thận hư, di tinh, dương nuy xuất tinh sớm.

Nước đái khi còn lại không trong, đục – đả lâu không sinh đẻ.

“Tần hồ tập giản phương” trị dương sự bất khỏi. Nên dùng phu bồn tử tẩm rượu, bổi khô, nghiền nhỏ, mỗi buổi sáng uống với 3 đồng, trị chứng di niệu, niệu tần. Thường dùng vị này phối hợp với tang phiêu tiêu, viễn chí, sương bồ, long cốt, nhân sâm, phục thần.

Sơn thù du không những chữa thất tình dương nuy, di niệu, niệu tần, mà còn chữa băng lậu, kinh đa. (Hành kinh ra nhiều máu)

Như “Y học trung trung thâm tây lục” Cố thần thang (sao bạch truật, hoàng kỳ, sơn thù du, luyện long mẫu, bạch thược dược, ô tặc cốt, tây thảo, tông đồng thán, ngũ bội tử) trị phụ nhân huyết băng.

2  – Phu bồn tử trị hư lao, mục ám

Sơn thù du kiêm trị can hư, muốn thoát ra. Phu bồn tử bổ gan, thận, kiêm minh mục. Dùng chữa can thận khuy hư, mục ám bất minh.

Như “nhất thảo đình mục khoa toàn thư” Chư linh thang (ngũ vị tử, thục địa, chư linh, nhục thung dung, câu kỷ tử, phu bồn tử) trị thận hư, mắt có hoa đen, như ruồi nhặng bay trước mắt.

Sơn thù du chẳng những chữa thận hư, mục ám mà còn bổ gan, cố thoát.

Như “Y học trung trung thâm tây lục” Lại phục thang (sơn thù du, sinh long cốt, sinh mẫu lệ, bạch thược, đẳng sâm, trích cam thảo) trị ngoại cảm, hoặc sau kỳ bệnh nặng, ra nhiều mồ hôi, lâm, ly muốn thoát

Đặc thù sử dụng khác nhau

Đặc thù phu bồn tử (lược)

Sơn thù du dùng trị thận hư, đùi đau.

Như “ Y học trung trung thâm tây lục” Khúc trực thang, (sơn thù du  một lạng  –  cho mẫu 6 đồng, sinh nhũ hương, sinh một dược, đương quy, đan sâm mỗi thứ 2 đồng sắc uống trị can hư, đùi đau, toàn bộ mạch bên tả vi nhược.

“Tạp bệnh nguyên hưu tê chức” ngô thù du tiêu tán (sơn thù du, ngô thù du, mã hoa, thanh bì, tiểu hồi hương, mộc hương, sơn dược, quế tâm, nhục quế trị âm xúc.

Bài viết liên quan

Leave a Comment