Bài thuốc YHCT

Bài thuốc thanh hư nhiệt: Thanh cốt tán

THANH CỐT TÁN

(Chứng trị chuẩn thằng)

Thành phần:

Ngân Sài hồ 6g

Hồ Hoàng liên 4g

Tần giao 4g

Miết giáp 4g

Địa cốt bì 4g

Thanh hao 4g

Tri mẫu 4g

Chích thảo 2g

Cách dùng: Tán bột mịn uống hoặc sắc uống.

Tác dụng: Tư âm, thoái hư nhiệt.

Chủ trị: Các chứng âm hư, sốt về chiều hoặc sốt thấp kéo dài, người gầy, môi má đỏ, lưỡi đỏ ít rêu, mạch tế sác.

Bài viết liên quan

Leave a Comment