Bài thuốc YHCT

Bài thuốc thanh hóa nhiệt đàm: Bối mẫu qua lâu tán

BỐI MẪU QUA LÂU TÁN

(Y học tâm ngộ)

 

Thành phần:

Bối mẫu 6 – 10g

Thiên hoa phấn 8 – 12g

Quất hồng 8 – 12g

Qua lâu 8 – 10g

Bạch linh 8 – 12g

Cát cánh 8 – 12g

Cách dùng: sắc nước uống.

Tác dụng: Thanh nhiệt hóa đàm, nhuận phế, chỉ khái.

Giải thích bài thuốc:

Bối mẫu, Qua lâu: thanh nhiệt hóa đàm, nhuận phế chỉ khái là chủ dược.

Thiên hoa phấn: sinh tân nhuận táo. Cát cánh: tuyên phế lợi yết.

Quất hồng, Bạch linh: thuận khí hóa đàm.

Ứng dụng lâm sàng:

Bài này chủ trị chứng phế táo nhiệt có đàm.

  1. Trường hợp ngứa ở cổ gây ho gia Tiền hồ, Ngưu bàng tử để tuyên phế lợi yết. Tiếng nói khàn, trong đàm có máu bỏ Quất hồng gia Sa sâm, Cỏ nhọ nồi để dưỡng âm chỉ huyết.
  2. Trường hợp táo nhiệt nặng, họng khô hầu đau gia Huyền sâm, Sinh địa, Mạch môn, Lô căn để thanh nhiệt nhuận táo.
  3. Trường hợp phế nhiệt đàm thịnh ho, đàm vàng đặc dính, người nóng bứt rứt, lưỡi đỏ rêu vàng, bỏ Thiên hoa phấn, Phục linh, Cát cánh gia Hoàng cầm, Hoàng liên, Chi tử, Đởm nam tinh, Cam thảo để tăng cường thanh nhiệt hóa đàm gọi là bài “Bối mẫu qua lâu tán” (Y học tâm ngộ).

Bài viết liên quan

Leave a Comment