Bài thuốc YHCT

Bài thuốc táo thấp hóa đàm: Đạo đàm thang

ĐẠO ĐÀM THANG

(Tế sinh phương)

 

Thành phần:

Bài NHỊ TRẦN THANG gia:

Đởm nam tinh 6 – 10g

Đảng sâm 4 – 8g

Xương bồ 4 – 8g

Trúc nhự 2 – 4g

Sinh khương 3lát

Đại táo 2 quả

Cách dùng: sắc nước uống.

Tác dụng: Ích khí, trừ đàm hóa trọc, khai khiếu.

Chủ trị: chứng trúng phong, đàm mê tâm khiếu, cứng lưỡi không nói được.

Bài viết liên quan

Leave a Comment