Bài thuốc YHCT

Thuốc táo thấp hóa đàm: Kim thủy lục quân tiễn

KIM THỦY LỤC QUÂN TIỂN

(Cảnh Nhạc toàn thư)

 

Thành phần:

Bài NHỊ TRẦN THANG gia:

Đương qui 8 – 12g

Thục địa 16 – 20g

Gừng tươi 3 lát.

Cách dùng: Sắc nước uống.

Tác dụng: Dưỡng âm huyết hóa đàm.

Chủ trị: Chứng phế thận âm hư, tỳ thấp sinh đàm ho suyễn đàm nhiều, nôn, họng khô mồm táo.

Bài viết liên quan

Leave a Comment