Bệnh tiêu hóa, gan mật Thiên gia diệu phương

Điều trị sa niêm mạc dạ dày – Thiên gia diệu phương

SA NIÊM MẠC DẠ DÀY

– Biện chứng đông y: Trung khí bất túc, vị khí bất hòa.

– Cách trị: Điều vị bổ sung ích khí.

– Đơn thuốc: Bổ trung ích khí thang gia giảm.

– Công thức:

 Đảng sâm                15g  Bạch truật                 10g
 Sài hồ                        6g  Hoàng kỳ                  30g
 Thǎng ma                  6g  Trần bì                      10g
 Cam thảo                   3g

Sắc uống, mỗi ngày 1 thang. Người đau bụng nhiều thì thêm Xuyên luyện tử 15g, Nguyên hồ 10g, Sao chỉ xác 10g.

– Hiệu quả lâm sàng: Trên lâm sàng đã điều trị nhiều ca đều khỏi cả.

Bài viết liên quan

Leave a Comment