Bệnh tiêu hóa, gan mật Thiên gia diệu phương

Điều trị co thắt cơ hoành – Thiên gia diệu phương

CO THẮT CƠ HOÀNH

– Biện chứng đông y: Can dương nhiều ở trên, vị kém hòa giáng.

– Cách trị: Bình can hòa vị giáng nghịch

– Đơn thuốc: ách nghịch thang.

– Công thức:

 Sinh thạch quyết      30g  Đảng sâm                30g
 Thị đế                  30 cái

Sắc uống, mỗi ngày một thang.

– Bàn luận: “ách nghịch thang” có tác dụng tốt đối với các loại nấc. Đối với trường hợp nấc do phù não sau mổ não, tǎng áp lực sọ não cũng có hiệu quả ít nhiều.

Bài viết liên quan

Leave a Comment