Bài thuốc YHCT

Bài thuốc trục thủy: Cam toại thông kết thang

CAM TOẠI THÔNG KẾT THANG

(Kinh nghiệm của BV Nam Khai, Thiên Tân, TQ)

Thành phần:

Cam toại bột 0,5 – 1g

Đào nhân 12g

Xích thược 18g

Sinh Ngưu tất 12g

Hậu phác 20 – 30g

Đại hoàng 12 – 24g

Mộc hương 12g

Cách dùng: sắc nước uống.

Tác dụng: Hành khí, hoạt huyết, thông kết, công hạ.

Chủ trị: Chứng tắc ruột, cổ trướng.

Giải thích bài thuốc:

Cam toại, Đại hoàng: thông kết công hạ là chủ dược.

Hậu phác, Mộc hương: hành khí tán mãn.

Đào nhân, Xích thược, Ngưu tất: hoạt huyết ứ làm cho khí huyết lưu thông, kết trệ thông tiêu làm hết bệnh.

Bài viết liên quan

Leave a Comment