Bài thuốc YHCT

Bài thuốc trừ phong thấp: Quyên tý thang

QUYÊN TÝ THANG

(Bách nhất uyển phương)

Thành phần:

Khương hoạt 15 – 20g

Khương hoàng 15 – 20g

Đương qui (tẩm rượu) 15 – 20g

Hoàng kỳ (mật sao) 15 – 20g

Xích thược 15 – 20g

Phòng phong 15 – 20g

Chích thảo 4g

Cách dùng: Tất cả tán bột, mỗi lần uống 12 – 16g sắc với nước Gừng tươi.

Tác dụng: Ích khí hoạt huyết, khu phong trừ thấp.

Bài viết liên quan

Leave a Comment