Bài thuốc YHCT

Bài thuốc trị sốt rét: Thất bảo tán

THẤT BẢO TÁN

(Dương thị gia tàn thương)

Thành phần:

Thường sơn 4 – 8g

Hậu phác 2 – 4g

Thanh bì 2 – 4g

Trần bì 2 – 4g

Chích thảo 2 – 4g

Binh lang 2 – 4g

Thảo quả nhân 2 – 4g

Cách dùng: sắc nước gia ít rượu, uống trước khi lên cơn 2 giờ.

Tác dụng: Táo thấp, trừ đờm.

Giải thích bài thuốc:

Theo Đông y học, bệnh sốt rét có liên quan đến đờm thấp, sách xưa hay nói: “Vô đờm bất thành ngược” trong bài thuốc:

Thường sơn đặc hiệu trị sốt rét, tác dụng trừ đờm triệt ngược là chủ dược.

Thảo quả nhân, Binh lang: hành khí, táo thấp, trừ đờm.

Hậu phác, Thanh bì, Trần bì: hành khí, lý tỳ, táo thấp, trừ đàm.

Chích thảo: hòa trung, điều hòa các vị thuốc.

Ứng dụng lâm sàng:

Bài thuốc chủ trị chứng sốt rét, cơ thể người bệnh khỏe, đàm thấp thịnh, rêu lưỡi trắng nhớt, mạch huyền, hoạt, phù, đại.

Bài thuốc được dùng trị chứng sốt rét thiên về hàn thấp, nếu hàn nặng gia thêm Quế chi để tán hàn, nếu nôn gia Bán hạ chế Sinh khương để táo thấp, trừ đờm chỉ ẩu.

Bài thuốc gồm nhiều vị cay táo, hành khí nên trường hợp trung khí hư nhược hoặc bên trong cơ thể hóa uất, không nên dùng.

Bài thuốc còn có tên TRIỆT NGƯỢC THẤT BẢO ẨM.

Bài viết liên quan

Leave a Comment