Bài thuốc YHCT

Bài thuốc tả hạ – công bổ kiêm trị: Tăng dịch thừa khí thang

TĂNG DỊCH THỪA KHÍ THANG

(Ôn bệnh điều biện)

 

Thành phần:

Huyền sâm 20 – 40g

Tế Sinh địa 16 – 32g

Mạch môn 16 – 32g

Đại hoàng 6 – 12g

Mang tiêu 2 – 5g

Cách dùng: sắc nước uống, uống 1/2 lượng thuốc nếu thông tiện thì thôi.

Tác dụng: Tư âm tăng dịch tả nhiệt thông tiện.

Giải thích bài thuốc:

Huyền sâm, Sinh địa, Mạch môn hợp lại thành bài Tăng dịch thang có tác dụng dưỡng âm tăng dịch, nhuận tràng, thông tiện.

Đại hoàng: tả tích nhiệt, thông tiện.

Mang tiêu: nhuyễn kiên, táo kết hợp thành một bài thuốc có tác dụng tư âm tăng dịch, tả nhiệt, thông tiện.

Ứng dụng lâm sàng:

Chủ trị: các chứng bệnh ôn nhiệt kết âm hư có các triệu chứng đại tiện khó, phân bón cứng, mồm khô, lưỡi đỏ thẫm, rêu vàng.

Bài viết liên quan

Leave a Comment