Bài thuốc YHCT

Bài thuốc ôn kinh tán hàn: Quế chi phụ tử thang

QUẾ CHI PHỤ TỬ THANG

(Kim quỹ yếu lược)

Thành phần:

Quế chi 8 – 16g

Phụ tư chế 8 – 12g

Sinh khương 8 – 12g

Chích thảo 4 – 8g

Đại táo 2 – 5 quả

Cách dùng: sắc nước uống.

Tác dụng: thông dương, trục thấp.

Chủ trị: chứng phong hàn thấp, cơ thể đau khó chuyển động, không nôn, không khát, mạch hư sáp.

Bài viết liên quan

Leave a Comment