Bài thuốc YHCT

Bài thuốc nhuận hạ: Ma tử nhân hoàn

MA TỬ NHÂN HOÀN

(Thương hàn luận)

Thành phần:

Ma tử nhân 8 – 12g

Hạnh nhân 4 – 8g

Hậu phác 6 – 8g

Đại hoàng 4 – 8g

Chỉ thực 6 – 8g

Thược dược 6 – 8g

Cách dùng: Tất cả tán bột mịn, luyện mật, làm hoàn nhỏ, mỗi lần 4 – 8g, ngày 2 lần, hoặc 1 lần trước khi đi ngủ, trường hợp chưa đại tiện thì tăng liều lượng.

Tác dụng: Nhuận trường, thông tiện.

Giải thích bài thuốc:

Bài thuốc này là do bài Tiểu thừa khí thang gia Ma tử nhân, Hạnh nhân và Thược dược.

Ma tử nhân: nhuận tràng thông tiện là chủ dược. Hạnh nhân: giáng khí, nhuận tràng.

Thược dược: dưỡng âm hòa can. Chỉ thực: tán kết.

Hậu phác: tiêu thực. Đại hoàng: thông hạ.

Ứng dụng lâm sàng:

Bài thuốc được dùng chữa các chứng táo bón kéo dài do tập quán, do lão suy, trường hợp bệnh trĩ tiêu ra máu, gia thêm Hoa hòe, Địa du để cầm máu.

Bài viết liên quan

Leave a Comment