Bài thuốc YHCT

Bài thuốc khai khiếu: Ngưu hoàng thanh tâm hoàn

NGƯU HOÀNG THANH TÂM HOÀN

(Đậu chẩn thế y tâm pháp)

Thành phần:

Ngưu hoàng 1g Chu sa 6g

Sinh Hoàng liên 20g Hoàng cầm 12g Sơn chi 12g

Uất kim 8g

Cách dùng: Tất cả tán bột mịn hồ làm hoàn. Mỗi lần uống 2 – 4g với nước thang Đăng tâm; trẻ em giảm liều.

Tác dụng: Thanh nhiệt, giải độc khai khiếu, an thần.

Thường dùng chữa chứng trẻ em sốt cao co giật, hôn mê, nói sảng hoặc chứng kinh phong, đàm thịnh bứt rứt.

Bài viết liên quan

Leave a Comment