Bài thuốc YHCT

Bài thuốc hoạt huyết: Thông khiếu hoạt huyết thang

THÔNG KHIẾU HOẠT HUYẾT THANG

(Y lâm cải thác)

Thành phần:

Xích thược 8g

Xuyên khung 8g

Đào nhân 12g

Hồng hoa 12g

Củ hành già (cắt vụn) 3 củ

Sinh khương 12g

Xạ hương (Xung phục) 10 – 12g

Cách dùng: sắc nước uống.

Tác dụng: Hoạt huyết thông khiếu.

Chủ trị: Huyết ứ ở đầu mặt như chứng điếc giảm thính lực, chứng mũi đỏ.

Bài viết liên quan

Leave a Comment