Bài thuốc YHCT

Bài thuốc hoạt huyết: Thiếu phúc trục ứ thang

THIẾU PHÚC TRỤC Ứ THANG

(Y lâm cải thác)

 

Thành phần:

Tiểu hồi hương 7 quả

Can khương sao 2 sao

Diên hồ sách 4g

Một dược 4g

Đương qui 12g

Xuyên khung 4g

Nhục quế 4g

Xích thược 8g

Bồ hoàng 12g

Ngũ linh chi sao 8g

Cách dùng: sắc nước uống.

Tác dụng: Hoạt huyết hóa ứ, ôn kinh chỉ thống.

Chủ trị: Chứng bụng dưới đau do huyết ứ có hòn cục hoặc không có cục, hoặc có kinh dưới đầy, lưng đau, kinh nguyệt không đều, sắc kinh tím đen hoặc có cục.

Bài viết liên quan

Leave a Comment