Bài thuốc YHCT

Bài thuốc hoạt huyết: Cách hạ trục ứ thang

CÁCH HẠ TRỤC Ứ THANG

(Y lâm cải thác)

Thành phần:

Ngũ linh chi (sao) 12g

Đương quy 12g

Xuyên khung 8g

Đào nhân 12g

Đơn bì 8 – 12g

Xích thược 10g

Ô dược 6 – 8g

Diên hồ sách 4 – 6g

Cam thảo 6 – 12g

Hương phụ 6 – 8g

Hồng hoa 6 – 10g

Chỉ xác 6 – 8g

Cách dùng: sắc nước uống.

Tác dụng: Hoạt huyết hóa ứ, hành khí chỉ thống.

Chủ trị: Chứng huyết ứ dưới cơ hoành hoặc hình thành khối u đau.

Trường hợp xơ gan hoặc gan lách to dùng bài này có kết quả nhất định.

Bài viết liên quan

Leave a Comment