Bài thuốc YHCT

Bài thuốc hành khí: Lương phụ hoàn

LƯƠNG PHỤ HOÀN

(Lương phương tập dịch)

 

Thành phần:

Cao lương khương

Hương phụ

(Lượng bằng nhau).

Cách dùng: Tán thành bột mịn, dùng nước cơm, Nước Gừng tươi cho tý muối làm thành viên nhỏ, mỗi lần uống 4 – 6g.

Có thể dùng làm thuốc thang.

Tác dụng: Ôn trung tán hàn, hành khí chỉ thống.

Chủ trị: Chứng Can khí uất trệ, hàn ngưng do tỳ vị gây nên, sườn bụng đau, bứt rứt gia thêm Can khương, Thanh bì, Mộc hương, Đương quy để tăng thêm tác dụng hành khí, trừ hàn, chỉ thống.

Bài viết liên quan

Leave a Comment