Bài thuốc YHCT

Bài thuốc giáng khí: tam tử dưỡng thân thang

TAM TỬ DƯỠNG THÂN THANG

(Hàn thị Y thông)

Thành phần:

Tô tử 6 – 12g Bạch giới tử 4 – 8g La bạc tử 6 – 12g

Cách dùng: sắc nước uống.

Tác dụng: Thuận khí, giáng nghịch, hóa đàm, tiêu trệ.

Chủ trị: Chứng ho, khó thở, ngực đầy tức, đàm nhiều.

Bài thuốc này cũng có tác dụng hóa đàm bình suyễn như bài Định suyễn thang nhưng thiên về ôn phế tiêu trệ nên dùng chữa chứng hen suyễn thiên về hàn đàm ứ trệ.

Bài viết liên quan

Leave a Comment