Bài thuốc YHCT

Bài thuốc bổ khí huyết: Tư bổ khí huyết phương

TƯ BỔ KHÍ HUYẾT PHƯƠNG

(Hải Thượng Y tôn tâm lĩnh)

 

Thành phần:

Thục địa 16g

Táo nhân 16g

Nhân sâm 12g

Ngưu tất 12g

Mạch môn 12g

Đương quy 6 – 12g

Nhục quế 2 – 3g

Ngũ vị 3g

Đại táo 2 quả

Gừng sống 3 lát

Cách dùng: sắc nước uống.

Tác dụng: Bổ khí huyết.

Bài viết liên quan

Leave a Comment