Bài thuốc YHCT

Bài thuốc bổ huyết: Giao ngãi thang

GIAO NGÃI THANG

(Kim quỹ yếu lược)

Thành phần:

Xuyên khung 8 – 12g Đương qui 8 – 12g Bạch thược 12 – 16g Can địa hoàng 12 – 16g A giao 8 – 12g

Ngãi diệp 8 – 12g Cam thảo 4 – 6g

Cách dùng: sắc nước uống.

Tác dụng: Bổ huyết điều kinh, an thai, trị băng lậu.

Chủ trị: Thường dùng chữa các chứng huyết hư hàn trệ, bụng dưới đau, kinh nguyệt kéo dài lượng nhiều, động thai, băng lậu sau đẻ, ra huyết kéo dài.

Đây là một bài thuốc gồm bài Tứ vật gia A giao, Ngãi diệp, Cam thảo.

Chủ yếu trị chứng băng lậu và động thai.

Bài viết liên quan

Leave a Comment