Bài thuốc YHCT

Bài thuốc bổ dương: Hữu quy hoàn

HỮU QUY HOÀN

(Cảnh Nhạc toàn thư)

 

Thành phần:

Thục địa 32g

Sơn dược sao 16g Sơn thù 12g

Câu kỷ tử 16g

Đỗ trọng (tẩm gừng sao) 16g Thỏ ty tử 16g

Thục Phụ tử 8 – 14g Nhục quế 8 – 16g Đương quy (*) 12g Lộc giác giao 16g

(*) Trường hợp Tiêu chảy không dùng.

Cách dùng: Theo tỷ lệ trên tất cả tán bột mịn luyện mật làm hoàn, mỗi lần uống 4 – 8g, có thể làm thuốc thang sắc uống.

Tác dụng: Ôn thận tráng dương, bổ tinh huyết.

Chủ trị: Các chứng thận dương bất túc, mệnh môn hỏa suy, lão suy.

Lâm sàng biểu hiện các triệu chứng: sợ lạnh, chân lạnh, hoạt tinh, liệt dương, chân đau, gối mỏi.

Bài viết liên quan

Leave a Comment