Bài thuốc YHCT

Bài thuốc bổ âm: Tả quy hoàn

TẢ QUY HOÀN

(Cảnh Nhạc toàn thư)

 

Thành phần:

Là bài Lục vị bỏ Bạch linh, Trạch tả, Đơn bì

gia: Thỏ ty tử, Câu kỷ tử, Xuyên, Ngưu tất, Lộc giao, Quy giao.

Tác dụng: Tư bổ Can thận.

Chữa chứng: Can thận tinh huyết suy kém, lưng đau chân yếu, chóng mặt ù tai, ra mồ hôi trộm, mồm họng khô.

Nếu bài Lục vị bỏ Trạch tả, Đơn bì gia Câu kỷ tử, Chích thảo có tên là TẢ QUY ẨM (Cảnh Nhạc toàn thư).

Có tác dụng như Tả quy hoàn nhưng kém hơn.

Bài viết liên quan

Leave a Comment